` کاندیدا نیوز

جالب شهر

کاندیدا نیوز

بولتن‌ نیوز : خاتمی حق  کاندیدا  شدن ندارداصلی به وجود آوردن فتنه 88 بوده است، حق کاندیدا شدن را ندارد ....

کاندیدا نیوز

موضوع

کاندیدا نیوز

کاندیدا نیوز
امتیاز: 3.1 - 227 رای