` کاهش اضطراب امتحان

جالب شهر

کاهش اضطراب امتحان

روش‌های کاهش  اضطراب دانش‌آموزان در امتحان / برگزاری امتحان مشابه در خانهبرگزاری امتحان در خانه کاهش داد، گفت: برگزاری امتحانی مشابه برای ....

روش‌های کاهش  اضطراب دانش‌آموزان در امتحان / برگزاری امتحان مشابه در خانهوی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزی که اضطراب بیش از حد دارد باید روز قبل از امتحان در محل اجرای امتحان حاضر شود و در صورت امکان بر روی صندلی امتحانی به مرور مطالب درسی بپردازد همچنین پیشنهاد می‌شود معلمان برای از بین بردن ترس دانش‌آموزان، امتحانات کلاسی بدون نمره برگزار کنند و در پایان نیز تأکید می‌شود والدین از مقایسه فرزند خود با همسالان بپرهیزند ....

کاهش اضطراب امتحان

موضوع

کاهش اضطراب امتحان

کاهش اضطراب امتحان
امتیاز: 3.5 - 51 رای