` کشنده ترین رودخانه های جهان

جالب شهر

کشنده ترین رودخانه های جهان

 کشنده   ترین   رودخانه   های   جهان دریاچه کاراچای، روسیهاین دریاچه در جنوب روسیه قرار دارد و به دلیل رادیواکتیوهای اطراف آن، یکی از آلوده ترین رودخانه های جهان است ....

کشنده ترین رودخانه های جهان

موضوع

کشنده ترین رودخانه های جهان

کشنده ترین رودخانه های جهان
امتیاز: 4.6 - 192 رای