` گروه گرامی

جالب شهر

گروه گرامی

 گرامی  داشت ایرج بسطامی و داریوش رفیعی توسط  گروه  چکاوکدر این کنسرت که به سرپرستی شمس الدین جام گوهری برگزار شد تصنیف‌های وطن من به یاد ایرج بسطامی و تصنیفی زهره به یاد داریوش رفیعی به همراه دونوازی تار و سنتور، چهار مضراب مخالف، آواز (مثنوی)، چهار مضراب مخالف و تصنیف سرو بلند در دو بخش چهارگانه و سه گانه اجرا شد ....

گروه گرامی

موضوع

گروه گرامی

گروه گرامی
امتیاز: 4.1 - 876 رای