` گمرکی منطقه آزاد اروند

جالب شهر

گمرکی منطقه آزاد اروند

توسعه  منطقه   آزاد   اروند  از 17 به 34 هزار هکتار / عوارض  گمرکی  برداشته شد‌مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: در محدوده منطقه آزاد، مبادلات تجاری مشمول عوارض گمرکی نیست ....

گمرکی منطقه آزاد اروند

موضوع

گمرکی منطقه آزاد اروند

گمرکی منطقه آزاد اروند
امتیاز: 3.7 - 571 رای