` یبوست کودکان

جالب شهر

یبوست کودکان

درمان  یبوست  در  کودکان  و شیرخورانnbsp;درمان یبوست عادتی مزمن: این استاد دانشگاه اضافه کرد: درمان شامل مشاوره و آموزش به والدین، تعیین اینکه توده ی مدفوعی سفت وجود دارد یا نه که در صورت موجود بودن، خارج کردن آن توصیه می‌شود و نهایتاً شروع درمان طبی است ....

یبوست کودکان

موضوع

یبوست کودکان

یبوست کودکان
امتیاز: 5 - 790 رای